Kontakt

FAJNY POMYSŁ TOMASZ GAJEWSKI WOJCIECH KORDOWSKI
UL. ŚCIEGIENNEGO 215
25-116 KIELCE
NR KONTA

88 1050 1416 1000 0092 7893 8585

TEL.+48 796 750 550

E-MAIL digipackmaker@gmail.com